top of page

Tarihsel Baskı Teknikleri 102

Cam Negatif ile Tuz Baskı (Salt Print)

Süre: 2 Gün / Kontenjan: 2 Kişi

Bu programda Islak Kolodyum bilgisini bir üst seviyeye taşıyıp, her aşamada geleneksel teknikleri uygulayarak kağıt üzerine fotoğraf üretmeyi öğreneceğiz.
Islak Kolodyum tekniği ile cam negatif yapmanın inceliklerini öğrenip, bu negatiflerden kendi hazırladığımız kağıtlar
üzerine Tuz Baskı yapacağız.

 

1. Gün

  • Tarihçe, genel bilgi ve örnek fotoğrafların incelenmesi

  • Kullanılan malzeme ve kimyasalların tanıtımı

  • İkinci gün baskı için kullanılacak kağıtların hazırlanması

  • Islak Kolodyum plakalardan negatif yapma yöntemleri

  • Katılımcıların baskı için kullanacakları cam negatifleri hazırlamaları

2. Gün

  • Soru cevap: Katılımcıların birinci gün konuları ile ilgili soruları cevaplandırılır.

  • Katılımcılar, eğitmen gözetiminde bir önceki gün hazırladıkları kağıtları ve cam negatifleri kullanarak baştan sona Tuz Baskı işlemini gerçekleştirirler.

  • Değerlendirme: Katılımcıların yapmış oldukları baskılar değerlendirilir, eğitimin tamamı hakkında katılımcıların soruları cevaplandırılır, ilerideki çalışmaları için tavsiyelerde bulunulur.

Trays.png

Eğitim saatleri 10:00 – 18:00 arasındadır.

Birinci gün yapılan cam negatiflerin baskıya hazır hale gelmeleri için eğitimin iki günü arasında en az bir hafta süre verilir.

Eğitim sırasında kullanılacak bütün malzeme ve kimyasallar 1851.studio tarafından temin edilir.

Eğitim sırasında kullanılan kimyasalların bir bölümü, yutulduğu veya göz ile temas ettiği takdirde zararlı etkileri olabilir. Her türlü koruyucu malzeme 1851.studio tarafından temin edilecektir. Ancak katılımcılar çalışırken azami özen göstermek durumundadırlar.

Kullanılan bazı kimyasallar kumaşa bulaştığı takdirde üzerinde kalıcı leke bırakabilir. Bu yüzden katılımcıların lekelendiği zaman üzülmeyecekleri kıyafetler ile gelmeleri tavsiye edilir.

bottom of page